# طوطی

مقدمه مرغ عشق ومطالب مرتبط

  – مقدمه .......................نظر بدهید............   مرغ عشق(Budgerigar) ، Lovebirdکلاسه: پرندگان (Aves)دسته: psittaciformesنوع: Undulatusفرمانرو: جانورانشاخه: طنابدارانرده: پرندگانراسته: طوطی‌سانانخانواده: طوطی‌هازیرخانواده: Psittacinaeتبار: Platycerciniسرده: Melopsittacusگونه‌: M. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید