مرغ عشق

باسلام  مرغ عشق طلایی وقناری طلایی منتظر شما دوستان است وامادگی کامل برای همیاری به شما دوستان عزیز.

منتظر پیشنهادات وانتقادات و سوالات شما نسبت به پرنده ها

نیما و وحید منتظر شما دوستان.

/ 0 نظر / 60 بازدید